Rozhořčení

Co je rozhořčení:

Rozhořčení je ženské jméno v portugalském jazyce relativně k akci nebo účinku bytí rozhořčený, to je, cítit hněv, pohrdání a frustraci pro něco zvažoval urážlivý, nespravedlivý nebo nesprávný .

Pocit rozhořčení je vyjádřen jako lidský projev nespokojenosti, skrze slova nebo postoje, lišící se intenzitou podle stupně rozhořčení jednotlivce. Tento pocit může být spojen s extrémními emocemi hněvu, zuřivosti nebo hněvu.

Rozhořčení přichází jako spontánní reakce na přítomnost činu nespravedlnosti, přestupku nebo vzpoury, praktikovaného přímo proti osobě nebo pociťované empatií k někomu, kdo byl považován za nesprávného.

I když se jedná o spontánní lidský pocit, rozhořčení se může projevit racionálně, s rozumem a pořádkem, skrze poselství rozhořčení, ať už v dopisech o odmítnutí nebo o stížnostech úředního řádu.

Příklad : "Hráč projevil rozhořčení nad článkem publikovaným v novinách prostřednictvím žádosti o odvolání . "

Hnutí rozhořčení je, když se skupina lidí setkává se stejným pocitem nespokojenosti s něčím nebo s někým, protestuje a tvrdí, že se jedná o morálně a eticky nesprávné činy nebo účinky.

Příklad : "Studenti uspořádali hnutí rozhořčení proti činům korupce Poslanecké sněmovny" .

Synonymum rozhořčení

 • hněv
 • zuřivost
 • frustrace
 • nenávist
 • ira
 • nespokojenost
 • averze
 • zasténal
 • zášť
 • rozzlobený
 • rozzuření
 • podráždění
 • vzpoura
 • zanga