Cestující

Co je přechodné:

Passerby je přídavné jméno, které znamená cestujícího nebo netrvanlivého . Odpovídá frázi, která na jednom místě nestojí moc času a také odkazuje na toho, kdo chodí po místě.

Může to také znamenat dobu, která zahrnuje průchod nebo dobu mezi příčinou a jejím následným účinkem.

Slovo může mít také význam související se stopami nebo stopami. V tomto smyslu znamená přechodový výraz, že neexistují žádné stopy.

Původ termínu je od latiny transeuns znamenat “projíždět”. Použitý kontext může být synonymem přechodné: přechodné, dočasné, dočasné, tranzitivní, krátkodobé, tranzitivní, chodce a chodce.

Mohou to být antonymy: trvalé, trvalé, prodloužené, konstantní, časově náročné, stabilní a věčné.

Příklady:

"Ztracenou peněženku našel kolemjdoucí."

"Provoz byl zmatený a kolemjdoucí se rozběhl."

Trestné činy cestujících a loupeže kolemjdoucích

Termín passer-by také má právní význam, použitý v trestním právu.

Zločin nazývaný kolemjdoucí je ten, který neexistuje nebo je nedotčen. Nepřechodný zločin je zločin, ve kterém jsou stopy.

Krádež nebo krádež kolemjdoucímu jsou zločiny krádeže nebo loupeže, které jsou spáchány proti lidem, kteří se pohybují pěšky.

Viz také význam krádeže a loupeže.