Oxidační činidlo

Co je oxidant:

Oxidant je slovo, které znamená činidlo nebo látku zodpovědnou za oxidaci .

Oxidačním prvkem je ten, který dosahuje stabilnějšího energetického stavu prostřednictvím zisku elektronů. Oxidační činidlo způsobuje oxidaci (ztráta elektronů z látky) redukčního činidla a zanechává některé z jeho elektronů.

Redoxní potenciál indikuje sílu oxidantu v daném substrátu, tj. Jeho schopnost ztratit nebo získat elektrony. Oxidační číslo (NOx) oxidačního činidla se snižuje.

Některé z nejznámějších oxidačních činidel jsou: jod, manganistan draselný, kyselina dusičná atd.

Oxidační látky jsou také široce používány ke změně barvy vlasů, jako je peroxid vodíku. Existují také oxidanty, jejichž cílem je eliminovat látky, které kontaminují určitá média, například bazény.

Fotochemická oxidační činidla

Fotochemické oxidanty jsou známé jako znečišťující látky, kterými jsou plyny tvořené oxidy dusíku a palivy, které jsou spalovány neúplně.

Tyto chemikálie mají tento název (foto, což znamená světlo), protože jsou aktivovány slunečním zářením. Fotochemické oxidanty se týkají znečištění ovzduší a jevů, jako je smog (druh mlhy tvořené kouřem).

Viz také:

  • Oxidace