Vysvětlit

Co je Elucidar:

Vysvětlit je tranzitivní sloveso, které znamená objasnit, vysvětlit, objasnit, vyřešit, učinit srozumitelným.

Vysvětlit prostředky, jak učinit srozumitelným, poskytnout jasné informace tak, aby člověk měl dobré porozumění a nenechával žádné pochybnosti.

Vysvětlit je, aby bylo známo původ nebo motiv toho, co je těžké si představit, nebo tento důvod není znám nebo ignorován.

Objasnění, které je aktem objasnění, má za cíl objasnit pochybnosti, pečlivě analyzovat, ilustrovat a identifikovat skutečnost, o které není jasné, nebo že je pozorována obtížnost identifikace a porozumění.

Vysvětlit zločin je dospět ke konečnému závěru vyšetřování, které provádí zločinecký expert, kde je vše prohledáno, od těch nejzřetelnějších stop k jemným detailům scény, takže všechny pochybnosti jsou odhaleny až do odhalení identity podezřelého.