Bethel

Co znamená Bethel:

Bethel je hebrejské slovo, které znamená " dům Boží ".

Je to biblické město ležící severně od Jeruzaléma, které bylo pro Izraelity velkým místem, kde uctívali Boha.

V Bibli je původ tohoto města vysvětlen v Genesis 28: 17-19:

Bál se a řekl: "Toto místo je hrozné, ale dům Boží není nikdo jiný, toto je brána nebeská."

Příští ráno Jacob vzal kámen, který použil jako polštář, postavil ho vzpřímeně jako sloup a nalil olej na vrchol.

A dal jméno Bethel na toto místo, ačkoli město bylo dříve nazýváno Luz.

Vzhledem k jeho významu, Bethel je také jméno příbuzné několika kostelům. Tam jsou baptistické kostely tímto jménem, ​​ale to je také slovo používané v jiných institucích (školy) nebo ve společnostech, takový jako vydavatelé, například.

V případě svědků Jehovových je Bethel jméno dané zařízení, kde se provádějí různé náboženské funkce, jako je studium Bible. Lidé, kteří pracují v Bethelu, jsou známí individuálně jako Bethelité nebo jako skupina Bethelů.