Vyhledávací světlo

Co je reflektor:

Searchlight je mužské podstatné jméno pocházející z řeckých holófotos, které označuje projektor projektoru světelného paprsku, který slouží k osvětlení nebo tvorbě značek .

Reflektor je velmi populární nástroj v oblasti osvětlení a existuje mnoho velikostí a výkonů. Tam jsou také reflektory, které slouží k osvětlení domácího prostředí, jako jsou zahradní reflektory.

Často se používají k osvětlování důležitých věcí, jako jsou památky, umělecká díla atd. Je také možné najít v divadlech nebo zařízeních, kde je jiný typ uměleckého projevu, například hudební koncerty.

V obrazovém smyslu je výraz " být pod reflektorem " používán k označení, že nějaká osoba nebo věc přitahuje pozornost, ať už pozitivní nebo negativní. Ex: Politik je v centru pozornosti, poté, co byl zapojen do dalšího skandálu.

Toto slovo velmi souvisí se světem celebrit, s celebritami, které jsou často v centru pozornosti. Ex: Herečka je v centru pozornosti médií, poté, co dělala nějaké kontroverzní prohlášení.