Biohazard

Co je to Biohazard:

Biohazard je slovo v angličtině, které se skládá ze spojení biologických (tj. Biologických) a nebezpečí (což znamená riziko nebo nebezpečí), a proto znamená biologické riziko nebo biologické nebezpečí .

Toto podstatné jméno označuje biologické látky, které představují potenciální hrozbu pro živé věci .

Biohazard symbol (zobrazený na pravém obrázku) byl vytvořen v roce 1966 Charlesem Baldwinem a slouží k označení přítomnosti patogenů, které mohou způsobit škody nejen lidem, ale i jiným živým organismům. Tento symbol slouží k upozornění na potenciální nebezpečí kontaminujících nebo infikujících prvků, které přicházejí do styku. Z tohoto důvodu je běžné ho najít v nemocničních nádobách na odpad, které často obsahují použité injekční jehly a jiné materiály, které představují biologické riziko.

Biohazard může odkazovat na mikroorganismus, virus nebo toxin, o který se jedná, nebo na zdravotní riziko způsobené blízkostí těchto prvků.