Komplexní

Co je to komplexní:

Komplexní znamená to, co zahrnuje, co zahrnuje, co zahrnuje . Je to slovo používané k popisu něčeho, co má širokou doménu, která se táhne v mnoha směrech.

Komplexní je adjektivum, které odkazuje na něco, co je široké, rozsáhlé, rozsáhlé a zahrnuje mnoho aspektů v kontextu.

Například:

Komplexní energetický systém;

Komplexní zpráva o finančních nákladech;

Komplexní metoda výzkumu;

Komplexní politika vzdělávání;

Komplexní programy hodnocení;

Komplexní informace o kurzech.

Výraz latinského původu, strito sensu, což znamená přísný smysl - který nezahrnuje rozšíření ani analogii, je opakem komplexního.