V loco

Co je to loco:

V loco to je výraz v latině, to znamená " v místě " nebo " na vlastním místě " a je ekvivalentní výrazu in situ .

Tato latinská příslovčí fráze, je široce používán v portugalském jazyce, ale není vždy používán správně. V loku nebo v lokusu jsou nesprávné formy vyjádření, ačkoliv lokus znamená v latině „místo“. Ex: Není možné vyvodit závěry o dané společnosti bez hodnocení na místě.

Latinské výrazy in situ a loco jsou v sémantickém rozsahu podobné, často používané jako synonyma. Přes toto, v loco výraz je více obyčejný a více použitý, možná protože to je více snadno rozpoznáno lidmi.

V souvislosti s konstrukcí je in-situ lisovaná betonová stěna stěna, která byla vytvarována na místě, kde se provádí konstrukce.

V loco parentis

Výraz v latině v loco parentis znamená "v místě rodičů" a skládá se z právní odpovědnosti organizace nebo osoby, která má převzít některé z funkcí a povinností, které jsou obvykle přiřazeny jednomu z rodičů.