BSC - Balanced Scorecard

Co je BSC - Balanced Scorecard:

BSC - Balanced Scorecard je nástroj strategického plánování, ve kterém účetní jednotka jasně definovala své cíle a strategie, aby mohla měřit výkonnost podniku pomocí měřitelných a ověřitelných ukazatelů.

Metodika BSC byla poprvé publikována v roce 1992 Robertem S. Kaplanem, profesorem na Harvard Business School a Davidem P. Nortonem, prezidentem společnosti Renaissance Solutions, v článku, který definoval parametry pro hodnocení a zlepšování výkonnosti podniku.

Metoda spočívá ve vyváženém stanovení příčinných souvislostí mezi čtyřmi ukazateli hodnocení společnosti, kterými jsou:

Finanční: vytvořit nové ukazatele výkonnosti tak, aby akcionáři měli lepší návratnost svých investic;

Klienti: znát míru spokojenosti zákazníků se společností;

Interní procesy: společnost musí zjistit, zda existují produkty s problémy, pokud byly dodány v očekávaném čase a vsadit na inovaci svých produktů;

Učení a růst: týká se kapacity a motivace personálu a lepšího informačního systému ve společnosti.

Pokud se v BSC analýze použijí čtyři ukazatele podle cílů navrhovaných účetní jednotkou, tj. Pokud jsou vyvážené, znamená to, že společnost bude schopna lépe fungovat, což umožní navrhování nových strategií.

BSC souvisí s vizí a strategií společnosti, dvěma klíčovými oblastmi pro úspěch společnosti.