Reprezentativnost

Co je reprezentativnost:

Reprezentativnost znamená zastupování zájmů určité sociální skupiny nebo lidí .

Je to kompetence, která je přisuzována jednotlivci nebo entitě (politické, stranické, unijní atd.) Na základě schopnosti prezentovat tuto roli.

Politické zastoupení v moderním státě znamená, že většina obyvatel zvolila zástupce, který rozhoduje „jménem lidí“ ve shromáždění republiky, kongresu nebo parlamentu.

Reprezentativnost Unie naznačuje, že unie je reprezentativní entitou určité dělnické třídy, která má odpovědnost za boj za práva této třídy a za ochranu svých zájmů.

Studentské sdružení je organizací zastupující studenty konkrétní vysoké školy. Studentská sdružení mají zastoupení v akademických centrech, které mohou sdružovat několik kurzů stejné fakulty.