Azyl

Co je azyl:

Azyl je název, který je poskytován zařízení nebo psychiatrické léčebně specializující se na léčbu lidí s duševními problémy.

Azyl, také známý jako hospice, ubytuje lidi s různými typy duševních poruch, obvykle ti, kteří představují závažnější patologie.

Lidé s duševními problémy jsou izolováni v ústavech, daleko od sociální interakce, aby byli intenzivně léčeni psychiatrickými poruchami.

Viz také význam šílenství.

Existuje několik kritik o tradičním fungování azylu. S psychiatrickou reformou byl termín azyl nahrazen termínem „psychiatrická léčebna“ nebo „klinické centrum psychiatrie“.

Světová zdravotnická organizace (WHO) navrhuje, aby rozvinuté země uzavřely své psychiatrické léčebny, vyvinuly alternativní rezidence, komunitní služby a individualizované programy komunitní péče pro kriticky nemocné pacienty.

Etymologicky je původ slova azyl v latinské mánii, což znamená "šílenství", "stav hněvu" nebo "rozzlobení".

Také vědět, které jsou 5 znaků, které umožňují identifikovat psychopat.