Význam současného umění

Co je současné umění:

Současné umění je uměleckým trendem, který byl postaven z postmodernismu, představující inovativní umělecké projevy a techniky, které podporují subjektivní reflexi práce.

Současné umění, známé také jako postmoderní umění, se rozbilo s některými aspekty moderního umění, což přispělo k vytvoření nové mentality v uměleckém světě. Nicméně, mnoho z hodnot obhajovaných moderním uměním byl držen v Contemporary, takový jako touha po vynálezech a uměleckých experimentech, například.

Neexistuje shoda o tom, kdy by vzniklo současné umění, ale pravděpodobně v polovině druhé poloviny dvacátého století po druhé světové válce.

V poválečném období převládal sentiment přestavby společnosti. Umělci, vycházející z tohoto principu a podporovaní rozvojem globalizace, nových technologií a médií, začali vidět nové způsoby uměleckého vyjadřování.

Současné umění si cení konceptu, postoje a myšlenky díla více než nezbytně konečného cíle. Záměrem je subjektivně reflektovat umělecké dílo, a to nejen kontemplatovat jeho estetickou povahou.

Současné umění tvoří široká škála stylů, perspektiv a technik, které se mohou projevovat malbou, tancem, hudbou, divadlem, sochařstvím, literaturou, módou, instalacemi atd.

Další informace o moderním umění.

Charakteristika současného umění

Mezi hlavní rysy současného umění patří:

 • Zrušení tradičních podpěr;
 • Fúze mezi uměním a životem;
 • Využívání nových technologií a médií;
 • Směs uměleckých stylů;
 • Interaktivní práce;
 • Práce zpochybňují definici umění;
 • Přístup s populární kulturou;
 • Použití různých materiálů pro výrobu staveb;
 • Svoboda a umělecká efemerita;
 • Vychází z konceptu informační společnosti.

Brazilské současné umění

V Brazílii se současné umění začalo vyvíjet od padesátých let 20. století, kdy avantgardní hnutí bylo označováno jako neokontraktismus .

Mezi hlavními brazilskými umělci, kteří prosazovali současné umění v zemi, upozorňujeme: Hélio Oiticica (1937 - 1980); Romero Britto (1963-); Ferreira Gullar (1930 - 2016); Amilcar de Castro (1920 - 2002); Lygia Clark (1920 - 1988); Lygia Pape (1927 - 2004); mimo jiné.

Zjistěte více o smyslu současnosti.

Hlavní umělci současného umění

Mezi nejvýznamnějšími umělci, kteří svou prací v současném umění vystupují po celém světě, jsou nejznámější:

 • Andy Warhol
 • Bansky
 • Damien Hirst
 • Jean-Michel Basquiat
 • Anselm Kiefer
 • Richard Serra
 • Bill Viola
 • Jeff Koons
 • Marina Abramović
 • Gerhard Richter
 • Takashi Murakami
 • Lucian Freud
 • Keith Haring.

Hnutí současného umění

Některé z hlavních avantgardních hnutí a škol, které vznikly na základě současného umění, souvisejí spíše s myšlenkou komunikace než s konzumací, jak tomu bylo u moderního umění:

 • Pop Art
 • Konceptuální umění
 • Digitální umění
 • Fotografie
 • Instalace
 • Urban Art / Street Art
 • Body Art
 • Umění povera ( chudé umění )
 • Nová média umění
 • Hyperrealismus
 • Fotorealismus
 • Op art
 • Kinetické umění.

Viz také význam současného tance.