Akutní hlad

Co je to akutní hlad:

Akutní hlad je druh intenzivního a momentálního hladu, způsobeného nedostatkem potravy. Odlišuje se od chronického hladu, protože se jedná o situaci, která postihuje populace, které trpí nedostatkem potravin v důsledku přírodních jevů (povodně, zemětřesení, sucha atd.) Nebo sociální a ekonomické problémy, kde je naprostá chudoba a nedostatek zdrojů na zásobování obyvatelstva. potravin. V takových případech dochází k rychlé smrti velkého počtu jedinců.

Chronický hlad je neustálý nedostatek jídla, aby tělo fungovalo správně. Jednotlivci nebo populace trpící chronickým hladem patří k chudým komunitám, jsou podvyživeni a vyvíjejí různé nemoci z důvodu nedostatku živin nezbytných pro vytvoření fyzického a duševního zdraví.

Akutní hlad je někdy označován neformálně jako "larica", což je typ náhlého hladu, který postihuje uživatele marihuany. THC látka v marihuaně způsobuje ve stimulační fázi pocit intenzivního hladu, zatímco dochází ke snížení koncentrace a dalších souvisejících komplikací.