FGTS

Co je FGTS:

FGTS je zkratka pro Záruční fond termínů služeb. Jedná se o měsíční vklad odpovídající procentu 8% platu zaměstnance, který je zaměstnavatel povinen uložit na bankovní účet jménem zaměstnance, který musí být otevřen ve Spolkové spořitelně.

Účelem FGTS je pomáhat pracovníkovi, je-li propuštěn, v každém případě ukončení pracovního poměru, ať už v důsledku vážného onemocnění nebo dokonce přírodních katastrof. FGTS se neodráží od platu zaměstnance, nýbrž od zaměstnavatele.

FGTS byl ustanoven v roce 1966 a je regulován federálním zákonem. Zpočátku existovala FGTS pouze jako jistota zaměstnání, nazývaná stabilita, to znamená, když zaměstnanec dokončil 10 let práce ve firmě, nemohl už být propuštěn, s výjimkou spravedlivého důvodu.

Ti, kdo mají nárok na FGTS, jsou městští a venkovští pracovníci, a to prostřednictvím režimu CLT (Konsolidace pracovních zákonů), samostatných pracovníků, pracovníků v domácnosti. Osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby samostatně výdělečně činné, tj. Osoby bez pracovního poměru, nemají nárok na FGTS.