Autonomie

Co je to autonomie:

Autonomie je termín řeckého původu, jehož význam souvisí s nezávislostí, svobodou nebo soběstačností .

Antonym autonomie je heteronomie, slovo, které označuje závislost, podrobení nebo podřízenost.

V politologii předpokládá autonomie vlády nebo regionu vypracování vlastních zákonů a pravidel bez zásahu ústřední vlády do rozhodování.

Ve filozofii, autonomie je pojetí, které určuje svobodu jednotlivce svobodně řídit jeho život, ovlivňovat rozumně jeho vlastní volby. V tomto případě autonomie označuje skutečnost, která je řízena vlastním zákonem, který, i když se liší od ostatních, není s nimi neslučitelný.

V oblasti vzdělávání, autonomie studenta odhalí schopnost organizovat jeho studia sám, bez úplné závislosti na učiteli, účinně řídit jeho čas věnování v učení a efektivně volit dostupné zdroje informací. Pokud jde o e-learning nebo distanční vzdělávání, je zamýšleno, aby student aplikoval koncept autonomie ve vzdělávání.

Termín autonomie platí také pro dobu trvání provozu spotřebiče bez použití externího zdroje energie. U elektronických zařízení poháněných bateriemi znamená autonomie dobu trvání hodin, po kterou bude přístroj pracovat bez dobíjení. Například baterie mobilního telefonu nebo přenosného počítače může mít více či méně autonomii v závislosti na typu použití daného zařízení.

Autonomie vozidla je vzdálenost v kilometrech, kterou může cestovat s plnou nádrží paliva, dokud nemusí doplňovat palivo.

Další informace o:

  • Heteronomie
  • Svoboda
  • OSVČ