Měřit

Co je Benchmarking:

Benchmarking znamená měření, kontrolu, kontrolní měření nebo váhy založené na oficiální normalizaci. Je synonymem kalibrace nebo ladění. Pro měření je určeno odstupňování měřicího přístroje. Například kontrola hustoměru, která měří množství vody strávené v rezidenci, znamená nastavení přístroje pro správné měření hodnot.

Monitorování krevního tlaku je měření hodnot systolického (vysokého) a diastolického (nízkého), aby se zjistilo, zda hladiny krevního tlaku odpovídají normálním parametrům nebo zda existuje diagnóza hypertenze.

V obrazovém smyslu, měřidlo je posoudit znalosti a změřit způsobilost kandidáta přes zkoušku nebo test. ENEM je například Národní zkouška na střední škole, jejímž cílem je určit, zda účastník, který dosáhl závěrečné fáze střední školy, ovládá studovaný obsah a další základy základních znalostí.

Lavička x vnímání

Podobnost mezi hláskováním dvou výrazů způsobuje určitý zmatek v jeho použití. Auferir znamená profitovat, získat finanční výhody. Například "letos společnost dosáhla zisku mnohem vyššího než loni."