Babylone

Co je Babylon:

Babylon byl jméno hlavního města Sumer, ve starověké Mezopotámii, který je nyní Irák. Babylon znamená „Bránu Boha“, Židé však říkají, že jde o termín hebrejského původu, což znamená „ velký zmatek “, a dokonce se objevuje v Bibli.

Babylon byl říše, která dělala historii, obzvláště s postavou krále Nebuchadnezzar, a hrál klíčovou roli v historii Mesopotamia. Babylon byl město velmi pokročilé pro jeho čas, bytí to od počátků, jeho obyvatelé měli velké znalosti o zemědělství, architektuře, astronomii, etc.

Prvním králem Babylona byl Hammurabi, který měl do dnešního dne velký vliv na celé lidstvo, neboť to byl on, kdo vytvořil rozdělení dne za 24 hodin a hodinu za 60 minut.

Zahrady Babylonu

Babylon je také poznamenán v historii protože slavných Suspended zahrad Babylon, který být zvažován jeden z sedmi divů starověkého světa.

Ačkoli to bylo zahrnuto do tohoto seznamu, není nic, co by dokázalo existenci těchto zahrad, nebo kdyby skutečně existovaly. O zahradách není mnoho podrobných popisů, mnohem méně archeologických nálezů. Říká se, že král Nabuchodonozor stavěl zahrady pro svou ženu Amytis, princeznu médií.