Příspěvek

Co je to příspěvek:

Příspěvkem se rozumí dotace, příspěvek. To je termín široce použitý v obchodě. Příspěvek se nejčastěji používá jako finanční příspěvek, peníze nebo pomoc určená pro konkrétní účel.

Příspěvek je subvencí různých povah, ať už finanční, kapitálové, morální a literární, či dokonce příspěvkem znalostí, společenského či vědeckého. K dispozici je také poskytování informací. Přínos znalostí a / nebo informací je zpravidla srozumitelnější ve smyslu technické pomoci. Například: příspěvek ve formě znalostí.

Příspěvek se také používá v parapsychologii, kdy hmotný objekt, obvykle malé velikosti, překračuje fyzickou bariéru, nebo může být také vstupem objektů v uzavřených místech, jako jsou stěny nebo strop.