WHO

Co je WHO:

WHO je zkratka pro Světovou zdravotnickou organizaci, která je specializovanou zdravotní agenturou, která byla založena v roce 1948 a je podřízena OSN. Sídlo WHO je v Ženevě ve Švýcarsku.

WHO byla vytvořena teprve po skončení válek z devatenáctého století, jako je Mexiko a Krym. WHO byla vytvořena s cílem co nejvíce rozvíjet zdraví všech národů, tj. Zlepšit stav úplné fyzické, duševní a sociální péče občanů. Brazílie má velkou účast v historii Světové zdravotnické organizace, návrh na vytvoření WHO napsali delegáti Brazílie, kteří navrhli zřízení mezinárodní veřejné zdravotnické organizace s globálním dosahem a od té doby se oba vyvinuli intenzivní. spolupráce.

WHO se skládá z 193 členských států, které zahrnují všechny členské státy OSN s výjimkou Lichtenštejnska a dvou nečlenských států OSN, Niue a Cookovy ostrovy.

WHO je financována z příspěvků členských států a různých dárců. V posledních letech se práce WHO značně rozrostla i ve spolupráci s externími subjekty; V současné době existuje přibližně 80 partnerství s nevládními organizacemi a farmaceutickým průmyslem.