CNPJ

Co je CNPJ:

CNPJ je zkratka pro Národní registr právnických osob . Jedná se o rejstřík, ve kterém jsou všechny právnické osoby a fyzické osoby (jednotlivci, kteří samostatně využívají činnosti za účelem zisku) povinni se registrovat před zahájením své činnosti.

Pro právnickou osobu má CNPJ stejnou funkci jako registr individuálních poplatníků (CPF) pro občana (jednotlivce), tj. Identifikaci u Federálního daňového úřadu Brazílie, která je orgánem odpovědným za správu registrací fyzických osob. a právní subjekt.

CNPJ má různé informace, jako je název subjektu, adresa, datum otevření, popis ekonomické činnosti, právní povaha, ověření katastrální situace ve Federálním daňovém úřadu, mimo jiné údaje, které jsou v zájmu spolkové země, státu, státu, federální okres a obce.

V červenci 1999 nahradil Národní rejstřík právnických osob bývalý CGC - generální registr daňových poplatníků s cílem sjednotit registrační postupy společností.