Megaton

Co je Megaton:

Megaton nebo megatonelada je termín používaný charakterizovat jednotku míry, která slouží k vyhodnotit sílu ničení obsaženého v jaderném projektilu . To se rovná 4, 184 petajoules.

Termín pak se odkazuje na klasifikaci uvolnění energie když nastane jaderný výbuch. To je reprezentováno zkratkou Mt.

Tato energetická jednotka je přijata v několika smlouvách o kontrole jaderných zbraní a zároveň dává pocit síly ničení ve srovnání s konvenčními výbušninami. To bylo také používáno popisovat energii uvolněnou v destruktivních událostech, takový jako dopady asteroidů.

Tato klasifikace se provádí porovnáním energie vyrobené explozí projektilu s energií produkovanou výbuchem jednoho milionu tun trinitrotoluenu (TNT), chemické látky přítomné ve výbušninách.

Ton (nebo tuna) TNT je jednotka energie ekvivalentní k 4, 184 gigajoules, přibližně množství energie uvolněné výbuchem jedné tuny TNT. Megaton (nebo megaton) TNT pak generuje energetickou jednotku ekvivalentní 4, 184 petajoules.

Zjistěte více o významu jaderné energie.