Drahé

Co je nákladné:

Onerous je vše, co znamená výdaje, výdaje, břemena. Je synonymem drahých. Například obtížný kurz, drahý výlet atd. Význam onerous je také používán znamenat to to je nepříjemné, utlačuje, dusit se nebo přetížení.

Onerous je právní termín, který se používá pro klasifikaci smluv. Nákladné smlouvy jsou smlouvy, v nichž obě strany mají vzájemné závazky a hospodářské výhody. Tak je tomu například v případě pronájmu kanceláře. Nájemce platí pronajímateli za užívání nemovitosti a pronajímatel obdrží platbu za postoupení nemovitosti. Naproti tomu v rámci svobodných smluv tyto poplatky hradí pouze jedna ze stran.

Termín onerous je odvozen z latiny “onus, eris” který znamená břemeno, váhu, zátěž.