Duchovní

Co je duchovní:

Klérus je slovo, které popisuje duchovní třídu, to znamená, že je to náboženství, známé jako kněží, kteří jsou součástí církve, od latinského cleru . Duchovní jsou skupinou náboženských, kteří mohou patřit do určité země, určitého kultu atd.

Kněží vznikli s katolickou církví ve středověku a feudalismem. Duchovní jsou zastoupeni kněžími, biskupy, arcibiskupy, kardinály a papežem a každý má svou vlastní funkci v hierarchii církve a je zodpovědný za kult.

Kněží, v jejich původním smyslu, existují dodnes, zejména v katolické církvi, ale už nemají tolik výsad a uznání, jaké měli dříve, a dnes mají vliv pouze v rámci svého vlastního náboženství.

Pravidelné duchovenstvo a světské duchovenstvo

Pravidelné duchovenstvo se vztahuje na duchovní, kteří jsou členy nějaké náboženské organizace, zatímco sekulární duchovní jsou souborem duchovních, kteří nežijí v náboženské instituci a dělají díla směřovaná do komunity.

Vysoce duchovní a nižší duchovní

Tam je rozdíl mezi vysokým duchovenstvo a nižší duchovenstvo . Vysokí duchovní tvořili kardinálové, arcibiskupové, patriarchové, biskupové a kněží bohatých rodin. Nižší duchovní tvořili kněží a diakoni, kteří často přišli z chudých rodin.

Další informace o feudalismu a charakteristikách feudalismu.