Tyranny

Co je to tyranie:

Význam tyranie souvisí s útlakem, krutostí a zneužíváním moci. To je termín, který pochází z řeckého slova “ turannos ” to v klasickém Řecku určilo nelegitimní vládu, to znamená, byl by byl zaveden nezákonné formy. Tirano bylo jméno dané zástupci této vlády. Někteří řečtí tyrani jednali pozitivně a přispěli k pokroku některých měst. Vývoj negativní konotace termínu byl kvůli tyranům, kteří zneužívali moc.

Moderní pojetí tyranie je formou nechtěné akce jak v politice, tak v jiných lidských vztazích. V politice lze sílu tyranské vlády přirovnat k absolutismu, despotismu nebo diktatuře. Tato vláda se může stát revolucí nebo převratem nebo demokratickými volbami. Negativní směr bude přisuzován omezením svobody projevu, hrozbám oponentům a jiným způsobům zneužití ve snaze udržet si moc.

Další aplikace termínu tyranie souvisí s ovládáním určitých skutečností o jednotlivci a mohou nějakým způsobem změnit jeho chování, například tyranii komunikace, tyranii vášně, tyranii módy atd.

Další informace o absolutismu a některých jeho vlastnostech.