Šaman

Co je Šaman:

Šaman je tradiční šamanský kněz, který má kontakt se světem duchů a prokazuje zvláštní schopnost proroctví nebo léčení. Průvodce, čaroděj, léčitel, průvodce, šaman a doktor jsou další odpovídající jména.

Podle víry je šaman vůdcem inspirovaným duchy, aby vedl obřady šamanismu. Je to kněz, který během šamanských rituálů vstupuje do stavu transu, zvládá proniknout do nadpřirozených říší a nalézt řešení problémů osoby nebo skupiny. Tam jsou obvykle zpěvy, tance a použití hudebních nástrojů během shamanic rituálů.

Osoba, která demonstruje hluboké poznání lidské přirozenosti, která jedná moudře, žije v harmonii a předává dobré učení, může být vybrána jeho lidem, aby je zastupovala jako šamana. Každá kultura má jiný způsob, jak rozpoznat šamana, a může být muž nebo žena.

Ve starých časech, kdy bylo dítě (obvykle chlapec) uznáno za to, že je budoucím šamanem, nastalo zasvěcení a výcvik, který trval mnoho let. V tomto procesu dítě dostalo symbolické předměty, jako je buben, kosti, zuby a jiné kovové předměty, které přidaly zvláštní síly.

V brazilských indiánských kmenech je šaman šamanem svého kmene.