Všudypřítomnost

Co je všudypřítomnost:

Všudypřítomnost znamená být přítomen ve všech dobách . Je to vlastnost nebo stav toho, co je všudypřítomné, což je schopnost být zároveň na několika místech.

Ubiquo je adjektivum, “od latiny všudypřítomný, ” který znamená být všude současně.

Ubiquity je ženské jméno, které se v teologii používá k vyjádření myšlenky všudypřítomnosti, to znamená, co je všude ve stejnou dobu. Bůh je považován za všudypřítomného, ​​protože je dán dar být přítomen všude ve stejnou dobu.

Ubiquismus je luteránská sekta, podle které je Kristovo tělo přítomno v Eucharistii ne kvůli transubstanciaci, ale proto, že Ježíš je všude přítomen.

Ubiquista je jedinec, který se zdá být na několika místech současně, je to osoba, která se dostane všude.

Sítě pro přenos dat a informační a komunikační technologie lze považovat za všudypřítomné. V dnešní době jsou známky internetu, televize a mobilní komunikace všude a jsou neustále k dispozici.

Mikroorganismy se nacházejí ve velké rozmanitosti prostředí, a mohou být proto považovány za všudypřítomné.