Poukaz

Co je to poukaz:

Poukaz je termín anglického původu, který označuje titul, účtenku nebo doklad prokazující platbu a nárok na službu nebo produkt.

V angličtině, sloveso vouche znamená “potvrdit”, “potvrdit”, tak voucher slova odkazuje se na podpůrný dokument. Ačkoli to je psáno se samohláskami “nebo”, jeho správná výslovnost je “ vautcher ” nebo “ vaucher ”.

Poukázky se často používají jako marketingová strategie pro více společností, která zákazníkům nabízí slevy na nákup nějakého produktu nebo služby.

Poukaz je poukázka, prohlášení, že služba byla provedena nebo že vznikly náklady, ale může to být také typ záznamu v knize.

Poukaz na cestovní ruch a cestovní kanceláře

Poukazy v cestovních kancelářích a cestovním ruchu obecně jsou účtenky a poukázky se jménem zákazníka a službou, na kterou má nárok, jako jsou hotelové rezervace, letenky, restaurace, půjčovny automobilů atd.

Poukaz v účetnictví

Poukaz je doklad, který se používá pouze v zahraničí a který představuje záměr provést platbu externímu subjektu, například dodavateli nebo poskytovateli služeb. Pro vystavení voucheru je nutné nejprve obdržet fakturu od dodavatele a následně provést objednávku. Tento poukaz bude obsahovat podrobné informace o příjemci, peněžní výši platby, popis operace atd.