Půjčky a bonus

Co jsou to bonus a bonus:

Termín onus znamená břemeno nebo břemeno, zatímco bonus znamená výhodu nebo odměnu. Přísloví „Bez poplatku bez bonusu“ ilustruje situaci, kdy snaha vynaložená na uskutečnění něčeho bude mít za následek nějakou odměnu.

Když například společnost stanoví prodejní cíle na určité období, často stanoví bonus, který prodávající obdrží, pokud dosáhne cíle. To funguje jako podnět pro prodejce k lepšímu výkonu. V tomto případě je zátěží mimořádný závazek, který má prodávající očekávat.

Nedostatek

Ounus je termín s převládajícím použitím v právní oblasti. Osvědčení o skutečných zástavních právech je například doklad vydaný rejstříkem nemovitostí, který uvádí úkony vykonávané vlastníkem nemovitosti. Označuje, zda se na pozemku nacházejí zástavní práva, tj. Nějaké hypotéky, příloha atd. Důkazní břemeno je podle zákona povinností těch, kteří tvrdí, že je třeba tuto skutečnost prokázat.

Bonus

Bonus je termín často používaný jako způsob, jak přilákat spotřebitele ke koupi určitého produktu. Některé příklady bonusů mohou být: telekomunikační společnosti, supermarkety, bankovní karty atd., Které obvykle nabízejí bonusy klientům, kteří dodržují určité typy služeb; počítačové hry nabízejí bonusy každému, kdo může dokončit různé fáze hry; Některé re-edice hudebních děl někdy přidávají bonusové skladby.