Těšit se

Co je Usufruir:

Užívat si znamená užívat si něco, sklízet odměny, užívat si hmotného nebo morálního prospěchu . Například: užívací práva na cestu, nebo si popularitu. To je latinské slovo “fruere použití”, který znamená “použití fruir”.

Užívat si v právním prostoru je mít majetek a požitek z něčeho, co nelze převést nebo zničit. Je to mít prospěch z nějakého dobra, které bylo přijato jako užívací právo.

V případě nezcizitelného zboží (které nelze převést ani prodat) znamená požitek držení něčeho, co není z vašeho majetku. Například, užívat si půdy, užívat si domu, užívat si obchodního místa. Užívací právo je jednotlivec, který přijímá užívací právo, které má právo na držení, užívání, správu a vnímání plodů.

Usufruct je příjem nebo užitek odvozený z čeho se těšil. Jedná se o právní pojem, který zakládá užívacímu právu právo užívat si majetku, který patří jiným, s povinností je chránit. Ti, kdo tento majetek požívají, jej mohou využívat zcela nebo zčásti, jak stanoví zákon. Majitel však musí pouze prodat nebo převést nemovitost.