Rozsah působnosti

Co je rozsah:

Rozsah znamená prostředí, pole, kouli, konturu, prostor, kryt. Gramaticky se jedná o mužské jméno, které odkazuje na oblast, která něco obklopuje nebo obklopuje, je okraj.

V obrazovém smyslu slovo rozsah odkazuje na oblast činnosti, na oblast působení několika oblastí znalostí. Příklad: Právní rozsah, rozsah daně, rozsah informačních technologií, finanční rozsah, vědecký rozsah, mimo jiné náboženský obor.

Právním rozsahem jsou všechny činnosti související s oblastí práva, ať už v občanské, pracovní, trestní, obchodní, správní, mezinárodní, mimo jiné.

Daně jsou všechny záležitosti týkající se daní, ať už obecní, státní nebo federální.

Rozsah slova v obrazovém smyslu má stejný rozsah jako slovo razítko. Např. Sociální, politické, náboženské a jiné charakteristiky.