Funkce

Co je funkce:

Funkce je ženské jméno, které označuje pozici, cvičení, poslání, poslání, užitek, porozumění .

Funkce slova je podstatné jméno, které definuje různé významy. V rámci biologie, funkce je správné působení orgánu nebo systému, který pracuje na zachování živé bytosti. Může to být také práce nástroje nebo stroje, výkon pozice, služby nebo řemesla.

V gramatice je funkce rolí slova v modlitbě.

V matematice, funkce je nějaká shoda mezi dvěma nebo více sad. Je to korespondence mezi doménou dvou proměnných. Některé z nejznámějších funkcí jsou: exponenciální funkce, kvadratická, inverzní, atd.

V chemii, funkce je seskupení atomů, které přiřadí ke třídě substancí, v jehož molekulách je přítomný, určený a více nebo méně jednotný chemické chování.

V Brazílii je funkce regionální výraz, který znamená taneční párty, tanec, zábavu, fandango, radostné setkání.

V právní oblasti je každá z funkcí rozdělena na činnost státu, při získávání jeho právních cílů (zákonodárné, soudní, správní nebo výkonné funkce). Je to také právo, povinnosti a povinnosti osoby v rámci své konkrétní profesní činnosti.