Eruditská kultura

Co je erudovaná kultura:

Eruditová kultura je tvořena studiemi, teoretickými průzkumy a empirickými daty, které umožňují rozvíjet elitizovanější, propracovanější a kritičtější myšlení.

Také erudovaná kultura, známá také jako „elitní kultura“ nebo „vyšší kultura“, vyžaduje nahromadění rozsáhlých předchozích znalostí na straně spotřebitele, které je třeba ocenit.

Na rozdíl od populární (populární) kultury, erudovaná kultura je omezená na malou skupinu lidí, obvykle vysoké společenské třídy nebo jednotlivci s jistou úrovní akademické výuky, tj. Více intelektualizované elity.

Důvod této preference spočívá v tom, že erudovaná kultura dokládá zpracování techniky a má kritický obsah.

Opery, orchestry a koncerty vážné hudby jsou příkladem produktů erudované kultury . Spotřeba tohoto druhu uměleckého obsahu často není masám snadno dostupná.

Další informace o významu programu Scholar.

Rozdíl mezi erudovanou kulturou a populární kulturou

Eudovaná kultura je tvořena studiem techniky, teorií, akademických výzkumů. Jeho kulturní produkty jsou zaměřeny na elity a intelektualizované skupiny.

Populární kultura je spontánní, jednoduchá a snadno přístupná. Je vytvořen z kulturních projevů typických pro obyvatele určitého regionu nebo skupiny.

Zjistěte více o rozdílu mezi populární kulturou a erudovanou kulturou.