Trápně

Co je Torpe:

Nemotorné znamená nečestné, ostudné. Nemotornost je spojena jako motiv pro různé věci, jako jsou zločiny, zabití, sebevraždy, atd. Torpe je něco nechutného, ​​neslušného, ​​neslavného a neslušného.

Nešikovný zločin je ten, který obsahuje zušlechťování krutosti, obvykle velmi násilné vraždy a / nebo agresi. Nemotorné zločiny jsou ty, které jsou spáchány za hanebné, odporné motivy, které způsobují odmítání lidí. Tam je také zločin pro marný důvod, který je motivován nesmysly, nesmysly a banálními motivy.

Trápný je také spojený s projevem některých lidí, se slovy, které používá. Nemotorná slova jsou ti, jejichž význam je špinavý, obscénní a nepoužívají ho lidé vzdělaných, slušných nebo morálních.