Zlost

Co je Resentment:

Nelibost je pocit, který je charakterizován existencí zármutků, zášť nebo úzkostí, které vznikají jako důsledek přestupku nebo postoje, který je přijat od malgrado.

Nelibost je akt nelibosti, to znamená znovu se cítit nebo opakovaně pociťovat negativní emoce, které byly způsobeny postojem, který byl sotva oslovený člověk sotva přijat.

Neodporou psychologů, ani většiny náboženských doktrín se nedoporučuje zadržení. Vysvětlení spočívá v tom, že neustálé udržování a výchova negativních emocí může bránit pokroku v různých oblastech života.

Doporučuje se, aby se naštvaná osoba (naštvaná) snažila vyřešit své emocionální problémy a vyhnula se tomu, aby „toxické pocity“, jako je nenávist, úzkost a rancor, byly v každodenním životě běžné.

Mezi hlavní synonyma nespokojenosti patří: odpor, zármutek, zármutek, zášť a zármutek.

Dozvědět se více o významu zármutku a významu srdce.