Korespondent

Co je korespondent:

Korespondent je adjektivum dvou rodů, které se vztahují ke korespondenci mezi dvěma věcmi nebo lidmi, to znamená, co je přiměřené nebo vhodné pro něco či někoho. Příklad : " Pracovní den odpovídá minimální mzdě" .

Korešpondent může také odkazovat na jednotlivce, který udržuje korespondenci s jinou osobou prostřednictvím komunikace dopisy, e-maily nebo zprávami; je akt udržování stálého kontaktu s někým, kdo je vzdálený. Korespondenty mohou být poslové, kteří shromažďují a šíří informace o vzdálených místech, jako například novináři. Příklad : "válečný korespondent", "mezinárodní korespondent", "zahraniční korespondent".

Z právního hlediska je takzvaný advokát ten, kdo jedná v přímém vztahu se smluvní společností (která požádala o jejich služby) a ne s konečným zákazníkem.

Korespondentská banka

Takzvané „ korespondentské bankovnictví “ je právnická osoba, tj. Společnost, která působí jako prostředník mezi bankami a finančními institucemi. Společnosti, které jsou bankovními korespondenty, mohou vykonávat určité funkce jménem banky nebo finanční instituce, která je oprávněna provozovat centrální banku Brazílie, jako jsou: žádosti o půjčky a financování, platby účtů, platební příkazy, otevírání účtů depozit, sběrné služby, mimo jiné.