Význam záruky práva a objednávky (GLO)

Co je to zákon a záruka (GLO):

Záruka práva a pořádku (GLO) je prozatímním opatřením, které dává armádě policejní moc, zejména když dochází k vyčerpání veřejných bezpečnostních složek v krizových situacích.

Prezident republiky je ten, kdo může vyřídit provádění zákona o záruce zákona a pořádku. Tyto mise se zpravidla nazývají pouze tehdy, pokud existuje vážná hrozba proti zachování pořádku a dodržování zákonů v zemi.

Záruky práva a pořádku jsou založené na národní legislativě přes článek 142 federální ústavy, který pocházel z doplňkového zákona 97, 1999, a vyhláška 3, 897, 2001.

Hlavním úkolem ozbrojených sil během operací GLO je zajistit po určitou dobu epizodickým způsobem a působícím v omezeném prostoru integritu a bezpečnost obyvatelstva a institucí.

Ministerstvo obrany Brazílie vyvinulo manuál GLO, který slouží k normalizaci všech operací prováděných ozbrojenými silami v rámci těchto akcí.

Viz také význam doplňkového práva a práva.