Soudržnost

Co je soudržnost:

Soudržnost je harmonická vazba mezi dvěma částmi, používaná v gramatice jako způsob získání jasného a srozumitelného textu .

V lingvistických studiích spočívá textová soudržnost ve správném používání gramatických a pojivových kloubů, které umožňují harmonické spojení vět, vět, termínů, období a odstavců textu.

Textová soudržnost je nezbytná pro stavbu dobrého psaní, protože logicky umožňuje sekvenování myšlenek, což usnadňuje čtení textu.

Mezi hlavní rysy, které odpovídají soudržnosti textu, patří přechodová slova, která jsou tvořena předložky, spojky, některá příslovce a příslovce.

Příklad: "zpočátku", "první", "mimo", "stejným způsobem", "stejně", "konečně", "tímto způsobem", "tj.", A tak dále.

Rozdíl mezi soudržností a soudržností

Konzistence spočívá v charakteristice toho, co má logiku a soudržnost, to znamená, když soubor myšlenek představuje jednotnost.

Soudržnost je přesně jedním z nástrojů, které zaručují soudržnost textu, a to pomocí sémantických prvků, které jsou k dosažení tohoto cíle vhodné.

Zjistěte více o soudržnosti a soudržnosti a soudržnosti.