Kabala

Co je kabala:

Kabbalah je jméno okultní vědy spojené s judaismem, ale je to také termín používaný s významem spiknutí, tajné intriky, spiknutí .

Aby se zabránilo záměně s obrazným smyslem, někteří učenci argumentují, že správná výslovnost filozofické doktríny v portugalštině je "Kabbalah", ne "cabála" (jak bylo řečeno v původním "qabbalah" ).

Kabbalah je esoterická metoda, která zahrnuje soubor učení vztahujících se k Bohu, vesmíru, člověku, stvoření světa, života a smrti. Je to esoterický židovský mystik, který je založen na zjevení Boha Adamovi a Mojžíšovi.

Je to škola duchovní myšlenky, která se snaží rozluštit obsah Tóry (prvních pět knih Starého zákona o Bibli, nazývaných Pentateuch křesťany), věříce, že tajemství vesmíru byla v těchto knihách odhalena v kodifikovaném Bohu.

Kabbalah je také považován za filozofii života, která učí Kabbalisty, jak překonávat překážky, které se vyvíjejí a dosáhnout duchovního míru.

Jeho první projevy sahají do nejstarších dob křesťanské éry, ale Kabala se vyvinula zejména mezi 11. a 16. stoletím a byla přepsána jako doktrína v tajných knihách jako Zohar (Kniha nádhery), napsaná ve Španělsku ve třináctém století a obsahující učení Kabaly a řídí její následovníky.

Strom života je jedním z nejdůležitějších Kabbalistických symbolů. To je reprezentováno 10 sférami ( sefirot ), každý odrážet aspekty boha uvnitř každého člověka: koruna, moudrost, porozumění, soucit, spravedlnost, krása, vítězství, obnova, nadace, nadace, království.

V průběhu staletí byla kabala ústně předávána malému počtu učedníků. Dokonce i dnes není jeho studium v ​​některých aspektech judaismu plně akceptováno.

Kabbalah stal se populární, když to začalo následovat celebrity jako Madonna, Mick Jagger, Angelica, Luciano Huck, mezi ostatními.

Jiné hláskování našla odkazovat se na Kabbalah být: kabbalah, kabbalah, kabala, qabbalah, cabbala, cabbalah.

Kabala a numerologie

Kabbalah je hebrejský systém biblického výkladu prostřednictvím kombinace písmen abecedy. Prostřednictvím numerické hodnoty hebrejských písmen, jejich kombinací a anagramů hodlají získat esoterickou interpretaci Písma svatého.