Adonai

Co je Adonai:

Adonai je hebrejský termín znamenat “ můj pán ”. Toto bylo jméno Boží použité ve Starém zákoně namísto božského jména Hospodinova, protože Hospodin by se z úcty neměl vyslovovat.

Adonai odráží Boží nadřazenost, nahrazující Tetragrammaton YHWH nebo Jahve. Tak, kdykoliv se tetragrammaton objevil v biblickém textu, bylo to čteno jako "Adonai". Často je tetragrammaton nahrazen hebrejským slovem HaShem, což znamená "jméno".

Podle židovské tradice, slovo Adonai, vzhledem k tomu, že se vztahuje na Boha, by nemělo být používáno bez zvážení, ani by nemělo být používáno na nesprávných místech, jako jsou hygienická zařízení.

Slovo Adonai je často používáno ve výrazech, které odkazují na charakteristiky Boha. Například: Shalom Adonai je výraz, který znamená "Pánův mír". Je to pozdrav, který zmiňuje mír, jako by říkal "pokoj Boží s vámi". Odpověď na tento pozdrav by měla být "Adonai Shalom".

Výraz "Adonai Kadesh" je spojen s Boží Svatostí a znamená "Pán je svatý".

Mnoho křesťanských písní chvály a uctívání používají slovo Adonai jako formu úcty a úcty k Bohu. Příklad je píseň “Adonai, Aba Pai”, zpěvákem Aline Barros.