Omezení

Co je to zadržení:

Omezení je akce nebo účinek potlačení, poškození něčeho . To znamená něco, co je obsaženo, pod kontrolou a nepohybuje se.

V době hospodářské krize je běžné slyšet o omezování nákladů nebo omezování nákladů, což znamená zajištění zbytečných nákupů. To znamená úsporu na spotřebě, výběr levnějších značek a úsporu množství bez odpadu.

Dalším příkladem je výrazná vodní nádrž, kdy je pro různé motivy vytvořena přehrada s přírodními zdroji.

Ve smyslu kontroverze to znamená dostat se do boje, debaty nebo sporu. Stejně jako v příkladu: „Mezi oběma přáteli se objevila politická zdrženlivost“.

Ortodontické omezení je artefakt používaný na konci léčby těmi, kteří používali pevné přístroje. Jedná se o kovovou tyč za zuby, kombinovanou s mobilním záchytným zařízením, které zajišťuje, že se po odstranění nepohybují.

Ve stavebnictví je kontejnment také typem zdi nebo struktury, která pojme svahy a sesuvné oblasti.

Synonyma uživatele contenção

  • Ekonomika
  • Přehrada
  • Kontrola
  • Spor

Spor a spor

Ve smyslu toho, co obsahuje, je slovo napsáno ç, zdrženlivostí . Termín spor existuje v portugalském jazyce a odpovídá velké koncentraci nebo úsilí intelektuální části. Jak je uvedeno ve větě: "Pro vývoj práce je zásadní tvrzení studenta"