FSC

Co je to FSC:

FSC je zkratka Forest Stewardship Council, anglického výrazu, který v portugalštině znamená "Forest Stewardship Council". FSC je nezávislá nezisková organizace založená v roce 1993, založená na potřebě zajistit ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj lesů na celém světě.

Posláním FSC je podporovat odpovědné lesní hospodaření a racionální využívání lesa prostřednictvím souboru standardů nazvaných Principy a kritéria, jejichž cílem je zajistit dlouhodobou existenci lesa.

Certifikační pečeť lesů je vydávána certifikáty neustále sledovanými FSC a jejím cílem je zaručit, že dřevo pochází z výrobního procesu řízeného podle ekologicky přiměřeného, ​​sociálně spravedlivého, ekonomicky proveditelného a vyhovujícího zákona.

Principy a kritéria vyvinutá FSC jsou mezinárodně uznávaná a platná pro certifikaci. Každá členská země reprezentuje FSC na národní úrovni.

FSC Brasil (Brazilian Forest Management Council) byla založena v roce 2001 s cílem zaručit certifikaci lesů v Brazílii, jejíž výhody a přínosy dosahují od lesů a firem pobočky až ke konečnému spotřebiteli.

Certifikovaná lesní plocha je zárukou nejen původu dřeva, ale také zárukou pro prodejce a spotřebitele, kteří si jsou vědomi problémů spojených s degradací životního prostředí, které využívají výrobky ze dřeva z dobře spravovaného lesa.