Libertin

Co je Libertino:

Libertino je přídavné jméno, které kvalifikuje tohoto jedince bez jakéhokoliv morálního smyslu . Je to neohrabaná osoba ve svém jednání, on je ten, kdo má rozhněvané chování, odporný, zkažený .

Libertine, gramaticky je také mužské podstatné jméno, od latiny “libertium”, to identifikuje zbožného, ​​zkaženého, ​​zkaženého muže, který jedná s hanebností.

Libertin, svoboda a zhýralost

Svoboda, svoboda a libertinismus jsou tři vzájemně propojené koncepty, které se navzájem týkají.

Svoboda je právo dělat nebo neudělat nic, je to schopnost praktikovat to, co není zákonem zakázáno. Je to nezávislost, je to podmínka svobodného člověka, schopnost se zbavit sebe sama.

Na druhou stranu, hanba je špatný způsob, jak využít svobodu. Je to nerešpektování zvyků, je to přestupek hranic dobrého chování, je to neúcta k bližnímu. Je to vlastnost člověka, který žije životem svobodných lidí.