Outback

Co je Outback:

Cafundó je výraz, který se odkazuje na divoké a vzdálené místo, které je obtížně dosažitelné. Je to mužské jméno, které znamená "místo daleko" nebo "konec světa".

Mnohokrát toto slovo je používáno v populárním výrazu “cafundó de Judas” nebo “kde Judas prohrál jeho boty”, který také slouží k popisu místa obtížného přístupu.

Cafundó je také quilombola komunita asi osmdesát obyvatel se nachází v obci Salto de Pirapora, stát São Paulo. Vznik této komunity je přímo spojen s historií otroctví ve státě.

Místní obyvatelé nám říkají, že komunita začala, když pán farmy osvobodil některé otroky a dal jim 218 hektarů půdy, s jedinou podmínkou: zůstat na tomto místě.

“Cafundéu”, “cafundó Judas” a “kavárna” jsou některé hlavní synonyma cafundó.

Viz také význam Nail Box.