Stunt

Co je to Impetus:

Impetus je mužské jméno v portugalském jazyce a může znamenat momentální a neočekávané akce, násilné a náhlé, závažné hnutí.

Etymologicky, termín impetus pocházel z latinského podnětu . Podnětem člověk chápe něco neočekávaného a způsobuje určitý otřes nebo silné rozrušení. Příklad: "Vítr zasáhl domy pole s spěchem".

Když jednotlivec nebo něco jednají s podnětem, je řečeno, že je impulzivní a chová se neuváženě . Impulzivní člověk je ten, kdo jedná násilně, na popud, a kdo na své činy nepromýšlí, než je provede.

Slovo impetus může také znamenat intenzivní pocit emoce ve stavu momentální extáze. Příklad: "Podnět nové vášně" nebo "Ve spěchu vzteku rozbil celý dům".

Za předpokladu obrazného smyslu může impuls vyjádřit nadměrnou vitalitu nebo vitalitu. Příklad: "Příchod nového zaměstnance vytváří hybnost mezi ostatními zaměstnanci společnosti".

Synonyma impulsu

  • hoření
  • vytržení
  • nadšení
  • vytržení
  • impulsu
  • násilí
  • vitality
  • zuřivost
  • násilí
  • přístup