Hosanna ve výškách

Co znamená Hosanna ve výškách:

Hosanna v nejvyšším je termín z latiny i hebrejštiny a znamená " Zachraň nás, prosíme tě, " nebo " tě prosím ." Hosanna v nejvyšší je modlitba k Bohu a znamená: „ Zachraň nás teď, ó ty, který přebýváš v nejvyšším “.

Tento výraz je v křesťanství a judaismu velmi populární a s tímto výrazem je vytvořeno několik písní.

Termín přišel v době v historii, což je řečeno v Bibli. Stalo se, když se dav očekával, že Ježíš bude zemským králem, a recepce, kterou mu dali, si vzpomněla na nastolení Šalomouna nebo na vstup Jehu na izraelský trůn. Podle Bible, konkrétně v Matouši 21: 8, lidé okamžitě vzali své pláště a natáhli je na schodech. Ježíš neměl v úmyslu stát se pozemským králem, ale ponížil se a na kříži byl poslušný smrti.

Dav křičel „Hosanna“, jako by opakoval slova Žalm 118: 25: „Zachraň nás, Hospodine!“ Prosíme. Nebude to dlouho trvat, než dav, podněcovaný agitátory, kteří tam byli zasazeni Ježíšovými nepřáteli, bude křičet: „Ukřižuj ho“.

V angličtině, výraz Hosanna v nejvyšším je přeložen “ Hosanna v nejvyšší ”.