Smysl

Co je to zdravý rozum:

Zdravý rozum je způsob myšlení většiny lidí, jsou to pojmy běžně přijímané jednotlivci .

To znamená znalosti získané člověkem ze zkušeností, zkušeností a pozorování světa.

Zdravý rozum je charakterizován empirickými znalostmi nahromaděnými během života a předávanými z generace na generaci.

Je to znalost, která není založena na vědeckých metodách nebo závěrech, ale na společném a spontánním způsobu asimilace užitečných informací a znalostí v každodenním životě.

Zjistěte více o významu empirických znalostí.

Zdravý rozum je kulturní dědictví, které má za úkol řídit lidské přežití v nejrůznějších aspektech.

Prostřednictvím zdravého rozumu se dítě učí, co je nebezpečí a bezpečnost, co může a nemůže jíst, co je spravedlivé a co je nespravedlivé, dobro a zlo a další normy života, které budou řídit jejich způsob jednání a myšlení, jejich postoje a rozhodnutí.

Také zdravý rozum je rada a populární výroky, které jsou vzaty jako pravdy a následované lidmi. Například: "Měli byste si ostříhat vlasy na půlměsíci, abyste rostli rychleji ."

Smysl a kritický smysl

Zatímco zdravý rozum je spojován s nemyslícími znalostmi, kritický smysl je založen na kritice, reflexi, výzkumu a myšlení.

Informace jsou inteligentně analyzovány, aby se pokusily dospět k závěru.

Další informace o významu kritického smyslu.

Společný smysl a věda

Zdravý rozum je nesystematické poznání, to znamená, že nemá předchozí organizaci nebo vyšetřování studií, aby dospělo k závěru.

Věda, nicméně, je považován za systematické znalosti, protože to je organizováno od souboru vědeckých teorií, studií a pozorování, která jsou soudržná a mohou komunikovat spolu navzájem.

Vědecké poznání je základem vědy, protože všechny jeho předložky, teorie a hypotézy jsou prokázány (nebo ne) prostřednictvím řady experimentů a analýz.

Viz také význam vědeckých poznatků.