UNICEF

Co je UNICEF:

UNICEF je zkratka pro Dětský fond OSN a je agenturou OSN. UNICEF usiluje o podporu práv dětí, uspokojování jejich základních potřeb a přispívá k jejich rozvoji a je přítomen v 191 zemích a územích po celém světě.

UNICEF se řídí právy dítěte a snaží se zajistit, aby se tato práva staly trvalými etickými zásadami a mezinárodními kodexy chování pro děti. Sídlo UNICEF je v New Yorku, USA.

Po druhé světové válce, mnoho dětí v Evropě, na Středním východě a v Číně bylo osiřelé, bez rodiny, bez jídla a více. Pak se skupina zemí spojených Spojenými národy (OSN) rozhodla vytvořit fond, který by těmto dětem pomohl, a od té doby tato organizace zůstává v činnosti.

UNICEF je jedinou celosvětovou organizací, která se věnuje speciálně dětem. Pracuje přímo s vládami zemí na vytváření rozvojových programů v oblasti zdravotnictví, školství, výživy, vody a hygieny a také na ochranu a ochranu dětí, které jsou oběťmi násilí.

V Brazílii je UNICEF aktivní po celé zemi, jeho prioritou je však oblast Sever a Severovýchod, kde jsou sociální ukazatele nižší. Pro podporu nejvíce znevýhodněných dětí podporuje UNICEF projekty různých institucí v celé Brazílii.