Jednoduchý zájem

Co je jednoduchý zájem:

Jednoduchý úrok je příjem získaný investicí s počátečním kapitálem . Skládají se z procenta vypočteného z této hodnoty.

Tento výnos je aplikován na částku, která byla vypůjčena a pracuje jako nájemné z tohoto úvěru, s kurzem, který je definován na základě počáteční hodnoty, úrokové sazby a doby, reprezentované níže uvedenou rovnicí:

Například, osoba má dluh ve výši R $ 1000.00 (jeden tisíc reais), který musí být zaplacen s úroky ve výši 8% za měsíc, přijetí jednoduchý úrokový režim a tento dluh musí být zaplacen za dva měsíce.

Úroky vypočtené pro tento dluh budou:

j = 1000 x 0, 08 x 2 = 160

To znamená, že dotyčná osoba zaplatí, kromě výše uvedeného 1000, dluhu, plus 160 úroků.

Nejdůležitější věcí v době jednoduchého výpočtu úroků je skutečnost, že úroky získané v určitém období netrpí akumulací, takže jsou vždy stejné ve všech obdobích, ve kterých má investice nějaký příjem.

Toto je velmi běžný předmět v disciplínách finanční matematiky, zatímco banky obecně používají kombinaci komerčních a přesných úrokových sazeb pro výpočet úroků z krátkodobých finančních transakcí.

Viz také význam zájmu.

Sloučenina zájmu

Složené úroky jsou úroky z určitého období přidané k kapitálu pro výpočet nového úroku v následujících obdobích.

Více o významu složeného úroku.