Sousední

Co sousedí:

Sousední je adjektivum, které kvalifikuje něco, co je vedle, to znamená vedle nebo vedle určité věci.

Když je řečeno, že objekt X sousedí s objektem Y, znamená to, že jeho poloha je vedle objektu Y.

V trigonometrických studiích matematiky se strana pravoúhlého trojúhelníku, která je blízko úhlu 90 °, nazývá sousední noha .

Některé hlavní synonyma přilehlých jsou: přijel, set, sjednocený, přijatý, spojený, sousední, příloha, doplněk, propinquo, dobyvatel, vězeň a kontinent.

Sousední úhel

Pro úhel, který má být přilehlý, musí být také konsekutivní - mající jeden vrchol a jednu stranu společnou s jiným úhlem - a nemá společné vnitřní body.

Ve výše uvedeném příkladu jsou úhly AOB a B0C přilehlé, protože ve středu každého z těchto úhlů nejsou žádné společné body.

Úhly A a C však nejsou přilehlé, protože i jedna strana je společná (polovina A), v oblasti A B C (polovina B) je společný vnitřní bod.